ZAKONI I PRAVILNICI


Mreža javne zdravstvene službe
Mreža javne zdravstvene službe (“Narodne novine” broj 49/24)

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite
iz obveznog zdravstvenog osiguranja (“Narodne novine” broj 56/17, 73/17, 30/18, 35/18, 119/18, 32/19, 62/19, 94/19 i 104/19)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine” 80/13, 137/13, 98/1933/23)

Zakon o liječništvu

Zakon o liječništvu (“Narodne novine” broj 121/03, 117/08)

Zakon o sestrinstvu

Zakon o sestrinstvu (“Narodne novine” broj 121/03, 117/08, 57/11)

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 121/03, 117/08)

Zakon o dentalnoj medicini

Zakon o dentalnoj medicini (“Narodne novine” 121/03, 117/08, 120/0946/21)

Zakon o ljekarništvu

Zakon o ljekarništvu (“Narodne novine” broj 121/03, 142/0635/08, 117/08)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (“Narodne novine” 118/18)

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o zaštiti prava pacijenata (“Narodne novine” broj 169/04, 37/08 – odluka Ustavnog suda RH)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Zakon o djelatnostima u zdravstvu ( „Narodne novine“ broj 87/09)

Zakon o medicinskim proizvodima

Zakon o medicinskim proizvodima ( „Narodne novine“ broj 100/18)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ( „Narodne novine“ broj 76/14)

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Centralnom informacijskom sustavu Republike Hrvatske

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Centralnom informacijskom sustavu Republike Hrvatske ( „Narodne novine“ broj 82/10)

Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske

Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 14/10)

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“ broj 02/11,14/13)

Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine

Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine ( „Narodne novine“ broj 114/13)

Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž ( „Narodne novine“ broj 124/13)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (“Narodne novine” broj 65/22)