Prijedlog I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024 - sažetak