Prijedlog I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024.-Račun prihoda i rashoda