obavijest o testiranju - doktor medicine, med. sestra - tehničar, spremačica