natječaj za specijalističko usavršavanje zdrav. radnika iz obiteljske med., ginekologije i opst. i pedijatrije