22. sjednica Upravnog vijeća - DEC - konačni popis prioriteta