20. sjednica Upravnog vijeća - plan i program rada