03. sjednica Upravnog vijeća - plan nabave za 2024. god.