RASPORED RADA DISPANZERA ZA ŽENE

PACIJENTICE SE NARUČUJU NA PREGLED (ZA PRIJEPODNEVNE I POSLIJEPODNEVNE TERMINE) SVAKIM RADNIM DANOM U SMJENI SVOJE ODABRANE DOKTORICE

NOVI BROJEVI ORDINACIJA:

034/311-917 – tim Irena Aušperger Crnković

034/311-927 – tim Mateja Jurić Marelja

034/311-929 – tim Martina Ferenc Radovanlija

OBAVIJESTI O GODIŠNJIM ODMORIMA, BOLOVANJIMA I ZAMJENAMA NALAZE SE NA NASLOVNOJ STRANICI DOMA ZDRAVLJA POD OBAVIJESTIMA

RASPORED RADA 02-2024
DATUMPRIJEPODNE 1PRIJEPODNE 2POSLIJEPODNE 1POSLIJEPODNE 2
1ČETCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
2PETRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
3SUBRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
4NED
5PONCRNKOVIĆJURIĆ-MARELJARADOVANLIJA
6UTOCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
7SRIRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
8ČETRADOVANLIJACRNKOVIĆJURIĆ-MARELJA
9PETCRNKOVIĆJURIĆ-MARELJARADOVANLIJA
10SUBCRNKOVIĆ
11NED
12PONCRNKOVIĆJURIĆ-MARELJARADOVANLIJA
13UTOCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
14SRIRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
15ČETRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
16PETCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
17SUB
18NED
19PONCRNKOVIĆJURIĆ-MARELJARADOVANLIJA
20UTOCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
21SRIRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
22ČETCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
23PETRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
24SUBJURIĆ-MARELJA
25NED
26PONCRNKOVIĆJURIĆ-MARELJARADOVANLIJA
27UTOCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
28SRIRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
29ČETRADOVANLIJACRNKOVIĆJURIĆ-MARELJA
30UTOCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
31SRIRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ