RASPORED RADA DISPANZERA ZA ŽENE

PACIJENTICE SE NARUČUJU NA PREGLED (ZA PRIJEPODNEVNE I POSLIJEPODNEVNE TERMINE) SVAKIM RADNIM DANOM U SMJENI SVOJE ODABRANE DOKTORICE

NOVI BROJEVI ORDINACIJA:

034/311-917 – tim Irena Aušperger Crnković

034/311-927 – tim Mateja Jurić Marelja

034/311-929 – tim Martina Ferenc Radovanlija

RASPORED RADA 09-2023
DATUMPRIJEPODNE 1PRIJEPODNE 2POSLIJEPODNE 1POSLIJEPODNE 2
1PETCRNKOVIĆJURIĆ-MARELJARADOVANLIJA
2SUBRADOVANLIJA
3NED
4PONCRNKOVIĆJURIĆ-MARELJARADOVANLIJA
5UTOCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
6SRIRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
7ČETRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
8PETCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
9SUBCRNKOVIĆ
10NED
11PONCRNKOVIĆJURIĆ-MARELJARADOVANLIJA
12UTOCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
13SRIRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
14ČETCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
15PETRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
16SUB
17NED
18PONCRNKOVIĆJURIĆ-MARELJARADOVANLIJA
19UTOCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
20SRIRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
21ČETRADOVANLIJACRNKOVIĆJURIĆ-MARELJA
22PETCRNKOVIĆJURIĆ-MARELJARADOVANLIJA
23SUBJURIĆ-MARELJA
24NED
25PONCRNKOVIĆJURIĆ-MARELJARADOVANLIJA
26UTORADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
27SRIRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
28ČETRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJACRNKOVIĆ
29PETCRNKOVIĆRADOVANLIJAJURIĆ-MARELJA
30SUB