POLJANA

Ljudevita Gaja 12, 34543 Poljan

ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE

SLAĐANA CINDRIĆ, dr.med.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – UTORAK, ČETVRTAK, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, SRIJEDA

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

IVANA DŽIDIĆ, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – UTORAK, ČETVRTAK, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, SRIJEDA