LIPIK

Slavonska ulica 49, 34551 Lipik

ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE

TINA GADŽIĆ – HUSKO, dr.med.spec.obit.med.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – UTORAK, ČETVRTAK, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, SRIJEDA

ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE

PRIVATNA ORDINACIJA

GORDANA NIKLES, dr.med.spec.obit.med.

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

PRIVATNA ORDINACIJA

IVANA ŠEPAROVIĆ-ANUŠIĆ, dr.med.dent.

MATO BLAŽEVIĆ, dr.med.dent.