DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

POŽEGA

MARINA RUKAVINA KATAVIĆ, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, UTORAK

POŽEGA, VUKOVARSKA 29

MARIO JAKOBOVIĆ, univ.mag.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – UTORAK, SRIJEDA, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, ČETVRTAK

JELENA RAJŠIĆ, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – UTORAK, ČETVRTAK, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, SRIJEDA

PLETERNICA

BERNARDICA BRBLIĆ ŠEPEC, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – NEPARNI DATUMI
13:00 – 20:30 – PARNI DATUMI

HANA BUDIMIR, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – PARNI DATUMI
13:00 – 20:30 – NEPARNI DATUMI

VEDRANA LOVRIĆ, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – UTORAK, SRIJEDA, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, ČETVRTAK

VELIKA

MARTINA DEFTERDAROVIĆ, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – UTORAK, SRIJEDA, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, ČETVRTAK

BARBARA ŽIVALJIĆ, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, UTORAK

KUTJEVO

MELANIE UGRIN, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – UTORAK, SRIJEDA, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, ČETVRTAK

ČAGLIN

IVAN VALDMAN, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – UTORAK, ČETVRTAK, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, SRIJEDA

PAKRAC

MATEO PIEROBON, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, UTORAK

ANJA LJEVAR, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, UTORAK

TIM BEZ NOSITELJA
TANJA ŠIRAC, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – PONEDJELJAK, ČETVRTAK, PETAK
13:00 – 20:30 – UTORAK, SRIJEDA

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

IVANA DŽIDIĆ, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME:
07:00 – 14:30 – UTORAK, ČETVRTAK, PETAK
13:00 – 20:30 – PONEDJELJAK, SRIJEDA