DR.JURIĆ MARELJA JE NA GODIŠNJEM ODMORU OD 01.07.2024 DO 12.07.2024. ZAMJENA DR.RALIŠ U SVOJOJ SMJENI (INTERMED) 034/312-027 (HITNO, RECEPTI, DOZNAKE I UPUTNICE).