Top kontakt

A: Požega, Matije Gupca 10   T: 034/311 900   E: info@dz-pozega.hr, OIB: 81205466903

Mobilni palijativni tim


Od srpnja 2015. godine ugovoren je od strane HZZO-a i započeo sa radom Palijativni mobilni tim kojeg čine:

- Ana Bulaja, bacc.med.tech – koordinator palijativne skrbi za županiju, mob. 098/982-4379
- Ana Stanišić, bacc.med.tech – sestra u palijativnom mobilnom timu, mob. 099/272-5136
- Rajka Šimunović, dr.med. – Dom zdravlja Požega, mob. 098/362-075
- R. Perinović, dr.med. – Zavod za Hitnu medicinu, mob. 098/991-1090
- Goran Sarajlić, dr.med. – Dom zdravlja Pakrac
- Jasmina Kovačević, dr.med. – Zavod za javno zdravstvo
- Barica Urh, magistra psihologije
- Anto Brkić, diplomirani socijalni radnik, mob. 099/232-6140
- Ljerka Pavković, dipl.med.tech – vanjski suradnik za područje Pakraca i Lipika, mob. 098/983-1213
- Duhovnici katoličke, pravoslavne i evangelističke crkve


Centar za koordinaciju PS obavlja sljedeće funkcije:

- vodi Registar korisnika palijativne skrbi
- koordinira i povezuje djelovanje svih razina sustava zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
- osnažuje i koordinira postojeći sustav socijalne skrbi za pružanje palijativne skrbi
- sudjeluje u povezivanju sa volonterskim udruženjima
- vodi posudionicu pomagala
- organizira edukaciju iz područja palijativne skrbi
- promiče palijativnu skrb u društvu

Svi članovi palijativnog mobilnog tima su prošli ili prolaze edukaciju neophodnu za rad sa palijativnim pacijentima i njihovim obiteljima. Prostorije palijativnog mobilnog tima nalaze se u Domu zdravlja, M.Gupca 10 Požega, na 1.katu.Ugovoreno radno vrijeme palijativnog mobilnog tima je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati. Također raspolažemo i službenim vozilom. U sklopu Doma zdravlja imamo i posudionicu pomagala u kojoj raspolažemo sa oko 35 bolesničkih kreveta, invalidskim kolicima, hodalicama, guralicama i noćnim ormarićima sa hranilicama. Osim dvojih kolica sva su druga pomagala trenutno u opticaju.

Palijativna skrb je cjelovita i aktivna skrb za osobe čija bolest više ne reagira na postupke liječenja, kao i za bolesnikovu obitelj; poboljšava kvalitetu života bolesnika liječenjem fizičke boli te umanjenjem psihičke, socijalne i duhovne patnje.  Vođeni time Palijativni mobilni tim pruža

- medicinsku pomoć u vašem domu : liječenje boli i drugih simptoma (mučnina, povraćanje…), postavljanje urinarnog katetera i nazogastričnih sondi, zbrinjavanje dekubitalnih rana…
- psihološku podršku bolesniku i članovima obitelji za vrijeme bolesti i tijekom žalovanja u vašem domu ili u savjetovalištu
- socijalna podrška u vidu kućnih posjeta socijalnog radnika, savjeta pri ostvarenju socijalnih prava i prilagodbe obitelji na nove okolnosti
- posudbu pomagala poput bolesničkih kreveta, invalidskih kolica, hodalica, guralica i noćnih ormarića sa hranilicom

Da bi pacijent bio uključen u palijativnu skrb potrebna je preporuka liječnika obiteljske medicine (prijava za palijativnu skrb- u prilogu) ili liječnika specijaliste (otpusno pismo) u kojoj treba uz osnovnu dijagnozu navesti i šifru Z 51.5 Palijativna skrb. U posljednja tri mjeseca, koliko je palijativni mobilni tim u funkciji, obuhvaćeno je preko pedeset pacijenata.

Kontakt:
Telefon: 034/311-915
Mobitel: 099/272-5136
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

pdfPrijava za palijativnu skrb
docxPrijava za palijativnu skrb