Požega M. Gupca 10
Požega Vukovarska 29
Požega Vukovarska 31
Požega Industrijska 26
Pleternica
Pakrac
Lipik
Poljana
Velika
Kutjevo
Jakšić
Brestovac
Kaptol
Čaglin
Medicina rada

Sastanak je održan 21.06.2018.god. Tema sastanka bila je: "Uvođenje nadohrane dojenom djetetu!"

Razgovarali smo o problemima i iskustvima kod djece što se tiče alergija na pojedine namirnice, bilo kožne reakcije, reakcije dišnog i probavnog sustava.

Zbog raznih iskustava imali smo bebu od 4mj. koja se priprema za nadohranu, bebu od 6mj. koja tek kreće s nadohranom i bebu od 8mj. koja je uvelike u tome!

Na grupi su prisustvovale: Đureković Andrea-dojilja, Petrinović Vera-dojilja, Andrijević Marijana-dojilja.
Voditelj grupe: Ivanković Marija, bacc.med.tech.

 

01

02