Požega M. Gupca 10
Požega Vukovarska 29
Požega Vukovarska 31
Požega Industrijska 26
Pleternica
Pakrac
Lipik
Poljana
Velika
Kutjevo
Jakšić
Brestovac
Kaptol
Čaglin
Medicina rada

Sastanak s grupom je održan 29.03.2018.godine u prostoriji patronažne ambulante Velika.

Tema sastanka je bila: "BOLNO DOJENJE".

Na grupi smo imali jednu buduću mladu mamu i trudnicu koju smo ovom temom pripremili na brojna saznanja i pitanja o poteškoćama tijekom dojenja. Ostale mame su iznosile svoja iskustva i poteškoće koje su imale.

01

Na grupi su prisustvovale: Vernot Monika-dojilja, Barukčić Barbara-dojilja, Kovačević Ružica-dojilja, Vlatka Čolić-trudnica.

Voditelj grupe za potpru dojenju-Marija Ivanković bacc.med.tech.