Požega M. Gupca 10
Požega Vukovarska 29
Požega Vukovarska 31
Požega Industrijska 26
Pleternica
Pakrac
Lipik
Poljana
Velika
Kutjevo
Jakšić
Brestovac
Kaptol
Čaglin
Medicina rada

Grupa se sastaje zadnji četvrtak u mjesecu u pedijatrijskoj ambulanti Doma zdravlja u Pleternici od 12-13h. 25.01.2018. održana je grupa za potporu dojenja, voditelj je Mirjana Raguž, bacc.med.tech. Potporu su dale: Reza Jozak bacc.med.tech., Martina Labud bacc.med.tech. i Đeminina Zečević, dr.med.spec.pedijatrije.

20180125 124041

U savjetovanju i druženju pridružile su nam se majke dojilje sa svojom dojenčadi: Nikić Anita, Marić Karolina i Paić Maja.

Glavna tema je bila razlike majčina i kravljeg mlijeka. Prikazan je kratak film o dojenju u trajanju od 10-tak minuta. Razgovaralo se i o refleksu laktacije.

20180125 124119

 

20180125 124119